Akumulatory ciepła

Akumulatory ciepła to izolowane zbiorniki zwykle o osi pionowej, które służą do magazynowania energii cieplnej w postaci gorącej wody w temperaturze do 95 (130°C).

Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania akumulatora ciepła w systemie ciepłowniczym to wyrównywanie obciążenia źródła ciepła przy zmiennym zapotrzebowaniu energii przez odbiorców.

Dzięki akumulatorowi ciepła możemy:

 • Zmniejszyć zużycie paliw a w konsekwencji emisję zanieczyszczeń
 • Pokryć szczytowe zapotrzebowanie na ciepło bez konieczności uruchamiania dodatkowego kosztownego źródła
 • Uzyskać wzrost sprawności eksploatacyjnej jednostek wytwórczych oraz ich stabilne i ciągłe działanie
 • Zmniejszyć straty wody sieciowej
 • Wykorzystać dobowe wahania cen energii elektrycznej do osiągnięcia korzyści ekonomicznych przy elastycznej produkcji energii cieplnej

Przekrój poglądowy akumulatora ciepła

Podstawowe parametry

 • Objętość akumulatorów od 100 do 45000m3 lub więcej
 • Moc cieplna > 600 MWt
 • Pojemność cieplna > 1000 MWh
 • Średnica 7÷40m
 • Wysokość 16÷70m
 • Temperatura wody gorącej 95 – 130°C
 • Zapasy dla sieci 3-4 dni


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji budowy i projektowania akumulatorów ciepła. Oferujemy:


 • dobór wielkości akumulatora w zależności od lokalnych potrzeb
 • projekt technologiczny, wykonawczy, budowlany
 • budowę akumulatora pod klucz wraz jego uruchomieniem i szkoleniem załogi
Przekrój poglądowy akumulatora ciepła

Akumulatory dwukomorowe

W 2014 podjęto próbę budowy akumulatora dwukomorowego, która zakończyła się sukcesem. Dwie komory w akumulatorze ciepła pozwalają na magazynowanie wody o temperaturze ponad 100 °C bez wykorzystywania systemu ciśnieniowego.

Rysunek akumulatora dwukomorowego. Cztery przekroje pionowe z naniesionymi temperaturami w poszczególnych częściach akumulatora

Do dnia dzisiejszego wybudowaliśmy ponad 90 akumulatorów ciepła o łącznej objętości przekraczającej 1.000.000 m3 wody, 5 z nich to akumulatory dwukomorowe.

Z dniem 30.01.2019 Midroc Rodoverken Production rozpoczął prefabrykacje wyposażenia 3 akumulatorów ciepła budowanych na terenie Szwecji.

Gothenburg (H= 57 600 mm ; Ø = 23 000 mm ; V = 24 000 m3)

Hässleholm (H = 56 000 mm ; Ø = 21 000mm ; V = 20 000 m3)

Jönköping (H= 57 600 mm ; Ø = 23 000 mm ; V = 24 000 m3)