Steel bridges construction

Our company is qualified by Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe to:

  • assembly and repairs of steel bridges constructions
  • steel bridges constructions manufacturing