Industry

Rodoverken Sp. z o.o. performs simple work and advanced projects for various industries, such as:

Przemysł cukrowniczy

Sugar plants

Sugar plants

Przemysł papierniczy

Pulp and paper

Pulp and paper

LNG

LNG

LNG

Magazynowanie Ropy i Paliw

Oil and fuel storage

Oil and fuel storage

Przemysł chemiczny

Chemical industry

Chemical industry

Oczyszczalnie i biogazownie

Waste treatment and biogases

Waste treatment and biogases