Technologie

Metoda spiralna

Unikatowość metody spiralnej polega na tym, iż montaż konstrukcji zbiornika odbywa się w odwrotnej kolejności tj. najpierw na poziomie terenu montowany jest dach konstrukcji, który jest unoszony jak łeb odkręcanej śruby. Montaż dachu poprzedzony jest przygotowaniem dna oraz dwóch pierścieni rozciętych jak zwój śruby. W utworzonej tym cięciem przestrzeni umieszcza się hydrauliczne podnośniki, które pracując synchronicznie jednocześnie unoszą górną część zbiornika i ją obracają.

Ściana zbiornika powstaje więc poprzez wciąganie kolejnych arkuszy blach, które są następnie spawane do części dachowej. Cały proces przypomina linię produkcyjną, na której ustawione są tylko cztery stacjonarne stanowiska spawalnicze. Przy budowie ścian zbiornika niezależnie od jego objętości pracuje grupa 6 – 7 pracowników. Ze względu na znaczne ograniczenie ilości prac wykonywanych na wysokości, brak konieczności stosowania dużych dźwigów oraz ergonomiczną organizację stanowisk roboczych metoda zapewnia wyjątkowo bezpieczne środowisko pracy. Po montażu dachu, do którego używane są dźwigi samojezdne, pozostałe prace związane z podnoszeniem blach ograniczają się do użycia niewielkiego podnośnik kołowy. Ważną zaletą tej metody jest również niska wrażliwość na panujące warunki atmosferyczne, która umożliwia pracę przy silnym wietrze czy opadach atmosferycznych bez konieczności przerywania robót.

Nadmienić również można, że metoda ta pozwala na montaż zbiorników w bardzo krótkim czasie.

Metoda spiralna - Turbo

Tradycyjnie metoda spiralna umożliwia znaczne przyspieszenie prac przy budowie płaszcza. Nasz zespół opracował szczególne rozwiązanie dla budowy zbiorników dwupłaszczowych. Zgodnie z oczekiwaniami może to przynieść dodatkowe 20% skrócenie czasu budowy tego typu zbiorników. Poniższa animacja prezentuje budowę obydwu płaszczy jednocześnie (osłony i zbiornika zasadniczego) metodą spiralną TURBO.


Metoda unoszenia

Przypomina ona wspomnianą wcześniej metodę spiralną zakładając również budowę zbiornika od dachu. Do unoszenia konstrukcji używa się w tym wypadku siłowników oraz napędzanych rolek umożliwiających po podniesieniu obrót całego zbiornika tak, by spawanie wykonywane było w jednym miejscu. W odróżnieniu od metody spiralnej zbiornik nie jest unoszony w sposób ciągły tylko w osobnym cyklu na wysokość kolejnej cargi.

Technologie spawania

W realizacji projektów posługujemy się poniższymi technologiami spawania:

  • 111, SMAW, spawanie elektroda otuloną
  • 121, SAW, spawanie łukiem krytym
  • 135, MAG, spawanie półautomatyczne drutem litym w osłonie gazu aktywnego
  • 136, FCAW, spawanie półautomatyczne drutem proszkowym z rdzeniem rutylowym w osłonie gazu aktywnego
  • 141, TIG, spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego
  • Połączenia wszystkich tych metod