Zbiorniki ciśnieniowe

Zrealizowaliśmy wiele projektów związanych z budową oraz produkcją warsztatową zbiorników ciśnieniowych, realizowanych pod nadzorem różnych Jednostek Notyfikowanych. Ponadto posiadamy, nadane przez UDT, uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i napraw zbiorników stałych ciśnieniowych oraz zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub żrących.